ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ คลิก


view