ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานเปล   จำนวน 2 ตำแหน่ง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารไดที่นี่ คลิก

view