ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่ง พนักงานเปล และ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

view