ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืิอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการเวชสถิติ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืิอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการเวชสถิติ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ

โรงพยาบาลเอราวัณ จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเอราวัณ (แต่งกายในชุดสุภาพ)

โหลดเอกสารได้ที่นี่

view