ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นายช่างเทคนิค , นักกายภาพบำบัด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 700.-บาท/วัน

นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 700.-บาท/วัน

นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 480.-บาท/วัน


โหลดเอกสารได้ที่นี่

view