ห้องทันตกรรม
                             
- บริการถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน
                              - บริการตรวจสุขภาพภายในช่องปากและให้คำปรึกษาฟรี
                              - บริการรักษารากฟัน
                              - บริการรักษาโรคเหงือกและฟัน

           เปิดบริการ   
                              - จันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.
                              - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                                ช่วงเวลา 13.00 - 16.30 น. เก็บเครื่องมือ, ล้างเครื่องมือ
                              - เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.


          

                       
    

view