บริการ
                                      - เก็บเครื่องมือจากแผนกต่างๆที่ใช้แล้ว 
                                         แยกเครื่องมือ และล้างเครื่องมือ
                                      - จัดเตรียม Set นี่ง
                                      - เตรียมห่อ Set ต่างๆ
                                      - ส่ง Set ตามจุดต่างๆ
                                      - จัดเตรียม Set ไว้ให้สถานีอนามัยต่างๆ 

                                      - รับผ้าสกปรกทุกชนิดและผ้ายาง จากทุกหน่วยงาน
                                        ที่ใช้บริการ คือ OPD, ER, LR, OR, PCU และ ward
                                      - แยกประเภทผ้าก่อนเข้าเครื่องซัก
                                      - แยกผ้าอบ
                                      - แยกผ้าห่อ Syring และผ้าห่อ Set ต่างๆ
                                      - แยกอบผ้าผู้ป่วยทั้งหมด
                                      - แยกผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และผ้ายางไปตาก
                                      - ทำความสะอาดบริเวณพับผ้าทุกวัน (วันละ 2 ครั้ง)
                                      - พับผ้าเช็ดมือ ใส่ไว้ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด
                                      - จ่ายผ้าสะอาดให้ทุกหน่วยงานที่ใช้บริการ
                                         เวลา 14.30 น. ทุกวัน


                                 เปิดบริการ   จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


                                 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
                                      - นางเมธาพร  แสนขุรัง          พยาบาลวิชาชีพ
                                      - นางทิพวรรณ  บุญมีวิเศษ     ผู้ช่วยห้องซักฟอก
                                      - นางตลับ  บุญปัน                  ผู้ช่วยห้องซักฟอก
                                      - นางดวงใจ  สารีแก้ว             ผู้ช่วยห้องซักฟอก

                                      - นางทับทิม     น้อยโนลา        ผู้ช่วยห้องซักฟอก
                                      - นางบุญธรรม   ชาประดิษฐ์    ผู้ช่วยห้องซักฟอก
                                      - นางจิตร     ดุลย์ประณีต        ผู้ช่วยห้องซักฟอก

                                               


      

view