แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง/หลังสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน


แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง/หลังสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงานแบบรายงานการติดเชื้อต่างๆ


 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view