ประกาศ : ขณะนี้กำลังจัดทำเวปไซค์ของโรงพยาบาล ผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย