ติดต่อ...เบอร์โทรศัพท์ 042-865101 - 3 เบอร์ด่วน 042-865099 (1669) เบอร์มือถือ 0895697775  เบอร์แฟ็กซ์ 042-865100 อีเมล์ erawanhospital@gmail.com