เปิดบริการ 08.30 - 16.30 น.
จันทร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตรวจโรคทั่วไป

อังคาร

เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.

คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป

   พุธ 
เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.

คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป

พฤหัส เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.
คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป
  ศุกร์ 
เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.

ตรวจโรคทั่วไป 
ตรวจโรคทั่วไป 
คลินิกยาเสพติด


      

                        
                    
                    
                    
                    
                    
                       
                       
                    
                       
                       
                       
                       
                       
                         
             
              
view