บริการ      - ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, หัวไหล่ติด
                       โรคปวดกล้ามเนื้อ/ปวดเอว
                    - ผู้ป่วยทางระบบประสาท  โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพ
                                              * อัมพาต, อัมพฤกษ์
                                              * อัมพาตครึ่งท่อนล่าง

                    - ผู้ป่วยทางระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
                                              * โรคหอบหืด
                    - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ทางกายการเคลื่อนไหว
                    - ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน
                    - นำทีมออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
                    - กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ในเด็กพัฒนาการช้า/เด็กซีดี/เด็กดาวน์ซินโดรม ฯลฯ
                                                 

     เปิดทำการ 
   จันทร์ - ศุกร์    เวลา 08.30 - 16.30 น.  

     คลินิกพิเศษ  ทุกวันพฤหัสบดี   กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
                       ทุกว้นอังคารและวันพฤหัสบดี  นำทีมผู้ป่วยเบาหวานออกกำลังกาย 
                       ทุกวันพุธใน เขต PCU สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

                            นำทีมผู้ป่วยเบาหวานออกกำลังกาย
                       ทุกว้นพุธ เวลา 13.00-16.30 น. ออกเยี่ยมบ้านทีมสหวิชาชีพ
       
             


           
                                                

view