บริการ
                            - ตรวจโรคกับแพทย์แผนปัจจุบัน และรับการประเมินก่อนรับบริการ
                        นวดแผนไทย ผู้ที่มีโรคประจำตัว (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไต)
                        ให้แจ้งแพทย์ทุกครั้ง
                     - ตรวจประเมินตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย
                        (โดยพนักงานนวดแผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง)

                     - รักษาและประเมินผลหลังการรักษา ด้วยการนวดแผนไทย
                     - รักษาด้วยการนวดแผนไทย
                     - นวดเพื่อผ่อนคลาย
                     - ให้สุขศึกษา
                     - นัดตรวจและประเมินผลหลังการรักษา

                     อัตราค่าบริการ
                            - นวดเพื่อการรักษา  บัตรทอง ฟรี 30 นาที
                     - เบิกต้นสังกัด จ่ายตรง ประกันสังคม ครั้งละ 200 บาท
                     - กรณีนวดผ่อนคลาย ครั้งละ 100 บาท ( ทุกสิทธิ์ )


                     เปิดบริการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                    

                                

view