การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง


โหลดเอกสารได้ที่นี่

view