โรงพยาบาลเอราวัณ ตั้งอยู่บนถนนเลย-อุดร เลขที่ 692 ม.3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2540 โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.เอราวัณ และเขตรอยต่อ อ.วังสะพุง จ.เลย และอ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2542 ประกอบไปด้วยตึกผู้ป่วยชาย, ตึกผู้ป่วยหญิง และห้องพิเศษ  วันที่ 1 มกราคม 2551 ได้เปิดให้บริการตึกพิเศษเรือนพุทธรักษา


                        
           

         

              
                   

view