รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฯลฯ

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้และรับขอขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของโรงพยาบาลเอราวัณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)

โหลดเอกสารที่นี่

view