สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

เอกสารคลิกที่นี่

view