ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567

ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารคลิกที่นี่

view