ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ แบบเปลือย

ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ แบบเปลือย

ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (E-Biidding)

โหลดเอกสารที่นี่

view