บริการ                               
- บริการทำคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการอัลตราซาวด์
- บริการทำหมัน
- บริการตรวจภายใน

วันทำการ
- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
   * กรณีอัลตราซาวด์, ทำหมัน, ตรวจภายใน
- จันทร์ - อาทิตย์  ตลอด 24 ชั่วโมง
   * กรณีทำคลอด

ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาและทีมผู้ช่วย
- น.ส.ธวัลรัตน์   กนกชัยนันท์         พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
- นางตรีชฎารัตน์ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
- น.ส.มลิวรรณ   สนั่นเอื้อ               พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
- น.ส.ปัณฑารีย์  เพชรสท้านกุล      ผู้ช่วยเหลือคนไข้


               
                   

view