บริการ                               
- บริการทำคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการอัลตราซาวด์
- บริการทำหมัน
- บริการตรวจภายใน

วันทำการ
- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
   * กรณีอัลตราซาวด์, ทำหมัน, ตรวจภายใน
- จันทร์ - อาทิตย์  ตลอด 24 ชั่วโมง
   * กรณีทำคลอด

view