บริการ
                                             - จ่ายยารักษาโรคตามที่แพทย์สั่ง
                                             - ให้คำปรึกษาเรื่องยารักษาโรค
                                             - แนะนำวิธีการรับประทานยาและวิธีใช้ยาอย่างถูกวิธี
 

                     เปิดบริการ
                                            - จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 - 00.00 น.
                                            - เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 08.30 - 00.00 น.

                            

      
                               

                  

view