บริการ      - ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, หัวไหล่ติด
                   โรคปวดกล้ามเนื้อ/ปวดเอว
                 - ผู้ป่วยทางระบบประสาท  โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพ
                                              * อัมพาต, อัมพฤกษ์
                                              * อัมพาตครึ่งท่อนล่าง

                  - ผู้ป่วยทางระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
                                              * โรคหอบหืด
                  - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ทางกายการเคลื่อนไหว
                  - ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน
                  - นำทีมออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
                  - กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ในเด็กพัฒนาการช้า/เด็กซีดี/เด็กดาวน์ซินโดรม ฯลฯ
                                                 

เปิดทำการ 
   จันทร์ - ศุกร์    เวลา 08.30 - 16.30 น.  

คลินิกพิเศษ  ทุกวันพฤหัสบดี   กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
                     ทุกว้นอังคารและวันพฤหัสบดี  นำทีมผู้ป่วยเบาหวานออกกำลังกาย 
                     ทุกวันพุธใน เขต PCU สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
นำทีมผู้ป่วยเบาหวานออกกำลังกาย
                      ทุกว้นพุธ เวลา 13.00-16.30 น. ออกเยี่ยมบ้านทีมสหวิชาชีพ
       
       เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
                        - น.ส.ชลันดา  สาระพล
        นักกายภาพบำบัด

                        - นายรัฐเขต  ช่างสกุล         นักกายภาพบำบัด            


           
                                                

view