ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง
23/03/2019 7 ดาวน์โหลด6.117 Mb

กรอบแนวทางการบริหารผลแการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรอบแนวทางการบริหารผลแการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
24/03/2019 13 ดาวน์โหลด5.799 Mb

การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเอราวัณ

การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเอราวัณ
24/03/2019 3 ดาวน์โหลด347.788 Kb

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทราวสาธารณสุข

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทราวสาธารณสุข
24/03/2019 4 ดาวน์โหลด78.197 Kb

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
19/03/2018 13 ดาวน์โหลด430.371 Kb

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
03/04/2017 60 ดาวน์โหลด8.217 Mb

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
26/03/2018 133 ดาวน์โหลด8.217 Mb

ราชกิจจานุเบกษา TIA

ราชกิจจานุเบกษา TIA
03/04/2017 16 ดาวน์โหลด94.370 Kb

คู่มือการคัดกรอง_ประเมินผู้สูงอายุ

คู่มือการคัดกรอง_ประเมินผู้สูงอายุ
03/04/2017 38 ดาวน์โหลด20.447 Mb

ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอราวัณ

ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอราวัณ
24/03/2019 5 ดาวน์โหลด1.186 Mb

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
25/03/2019 3 ดาวน์โหลด10.975 Kb

ประชาสัมพันธ์ข่าวสิทธิข้าราขการ เบิกจ่ายตรงเข้ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสิทธิข้าราขการ เบิกจ่ายตรงเข้ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐ
20/04/2018 0 ดาวน์โหลด414.173 Kb

แผนยุทธศาสตร์องค์กร

แผนยุทธศาสตร์องค์กร
21/06/2017 51 ดาวน์โหลด832.948 Kb
23/03/2019 2 ดาวน์โหลด6.017 Mb
23/03/2019 3 ดาวน์โหลด4.826 Mb

คู่มือการใช้งานระบบ HosXP

คู่มือการใช้งานระบบ HosXP
15/01/2018 9 ดาวน์โหลด6.158 Mb

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเอราวัณ

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเอราวัณ
14/03/2018 6 ดาวน์โหลด7.594 Mb

ITA EB1 ข้อที่ 2

ITA EB1 ข้อที่ 2
14/03/2018 1 ดาวน์โหลด7.253 Mb

ITA EB1 ข้อที่ 3

ITA EB1 ข้อที่ 3
14/03/2018 0 ดาวน์โหลด1.111 Mb

แบบยื่นคำร้อง ม41

แบบยื่นคำร้อง ม41
14/03/2018 7 ดาวน์โหลด76.678 Kb
  1 2 ถัดไป >>
view