ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

ประกาศโรงพยาบาลเอราวัณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น

ประกาศโรงพยาบาลเอราวัณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร
10/01/2019 4 ดาวน์โหลด444.929 Kb

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2562
03/01/2019 2 ดาวน์โหลด2.685 Mb

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
21/03/2018 2 ดาวน์โหลด1.059 Mb

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีประจำปีงบประมาณ 2561
19/12/2017 15 ดาวน์โหลด729.197 Kb

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
18/01/2019 5 ดาวน์โหลด3.916 Mb

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09/12/2020 14 ดาวน์โหลด23.558 Mb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไปน้ำระบบอัตโนมัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไปน้ำระบบอัตโนมัติ
21/01/2019 9 ดาวน์โหลด165.720 Kb

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562
20/02/2019 7 ดาวน์โหลด5.355 Mb

EB5-รายงานประชุมการจัดทำแผน โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB5-รายงานประชุมการจัดทำแผน โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
13/03/2020 6 ดาวน์โหลด9.269 Mb

เผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัด

เผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
09/12/2019 4 ดาวน์โหลด1.695 Mb
view